NO. SONG ARTIST COMPOSER PLAY ACTIONS
1. bao gio ta gap lai ta Nhu Quynh Trinh Lam Ngan 458  
2. cho mot ngay Nhu Quynh Lam Phuong 204  
3. chuyen buon tinh yeu Nhu Quynh Mac The Nhan 120  
4. giot sau chua voi Nhu Quynh Trung Hanh 84  
5. mot doi tim nhau Nhu Quynh Nhat Ngan 131  
6. nhung ngay yeu nhau Nhu Quynh Y Van 70  
7. tinh yeu tra lai trang sao Nhu Quynh Le Dinh 66  
8. yeu la chet trong long Nhu Quynh Pham Duy 51  
9. mot minh thoi Nhu Quynh Anh Viet Thu 83  
10. hoa tim ngay xua Nhu Quynh Huu Xuan 79  
   Add to Favorites