NO. SONG ARTIST COMPOSER PLAY ACTIONS
1. chanh long Nhu Quynh Thanh Son 28  
2. cho nguoi Nhu Quynh Lam Phuong 47  
3. dung noi xa nhau Nhu Quynh Chau Ky 52  
4. em van hoai yeu anh Nhu Quynh Unknown 49  
5. giot sau trinh nu Nhu Quynh Thu Hoai 45  
6. hoi con nho hay quen Nhu Quynh Nhat Ngan 67  
7. lanh tron dem mua Nhu Quynh Huynh Anh 52  
8. mong ban dau Nhu Quynh Hoang Trong 37  
9. nang len xom ngheo Nhu Quynh Pham The My 47  
10. thuo ay yeu nhau Nhu Quynh Unknown 26  
11. tinh doi doi thay Nhu Quynh Unknown 37  
   Add to Favorites