Phan 1: Tam Bien Cuu Chong - Tac Gia: Bach Mai
Phan 2: Vo Toi La To Giang - Tac Gia: Kieu Oanh - Mong Ngoc

Voi su tham gia cua cac dien vien: Kieu Oanh, Le Huynh, Anh Tuan, Mai Dung, Tam Thanh, Ha Linh, Hong Tai, Diem Trinh, Ngoc Thanh, Nhat Quoc, Tan Quoc, Ao thuat gia Cao Long, Tran Luong va Vu doan Tan Loc. Dac biet voi su xuat hien cua be Whitney Huynh.